Eco-dry (náhrada vapex)

Popis produktu:

 • výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního asfaltu
 • zvláště vhodná na vozovky
 • granule mají stabilní tvar i po nasycení
 • při opakovaném přejíždění neuvolní nasorbované kapaliny
 • chemicky netečná
 • rychle sorbuje
 • snadno lze zamést
 • jednoduchá manipulace
 • nízká prašnost
 • nízké pořizovací náklady
 • výborná náhrada za expandovaný vápenec
 • nehořlavá
 • odolává všem chemikáliím s výjimkou kyseliny fluorovodíkové

533  (s DPH)