Ceník služeb

Hasící přístroje

Hasící přístroje

Cena za opravu přístroje je celková cena všech úkonů provedených v dílně (tlaková zkouška, demontáž a montáž dílů, regenerace náplně).

Druh HP Kontrola / oprava
PG 1 kg / práškové 21 Kč / 158 Kč
PG 2 kg 21 Kč / 158 Kč
PG 6 kg 21 Kč / 328 Kč
W 10, 8 a 9 l / vodní 21 Kč / 148 Kč
S 1,5 a 2 kg / sněhové 21 Kč / 125 Kč
S 6 a 5 kg 21 Kč / 200 Kč
  Bez DPH

Pojízdné hasicí přístroje

Cena za opravu přístroje je celková cena všech úkonů provedených v dílně (tlaková zkouška, demontáž a montáž dílů, regenerace náplně).

Druh HP Kontrola / oprava
S 1 × 30 kg 72 Kč / 950 Kč
S 2 × 30 kg 132 Kč / 1740 Kč
S 4 × 30 kg 173 Kč / 3150 Kč
P 60 HK 160 Kč / 1200 Kč
P 250 180 Kč / 3200 Kč
  Bez DPH

Vyřazení a likvidace PHP

Cena za opravu přístroje je celková cena všech úkonů provedených v dílně (tlaková zkouška, demontáž a montáž dílů, regenerace náplně).

Druh HP  Oprava množství
Nádoba + tlak. patrona 50 Kč / 1 ks
Likvidace náplně PG 6 15 Kč / 1 kg
Likvidace náplně W 10 5 Kč / 1 l
Sepsání revizní zprávy 70 Kč / do 35 ks
Cestovné 10 Kč / 1 km
  Bez DPH

Požární klapky

Provádění kontrol požárních klapek a jejich příslušestvní

Služba do 5 ks 6–10 ks 11–20 ks nad 20 ks
1. Informace a výpisky z dokumentace 96 Kč 124 Kč 152 Kč 196 Kč
2. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele 143 Kč 184 Kč 259 Kč 354 Kč
3. Vyhodnocení kontroly u odběratele, zápis do záznamové knihy PPK 123 Kč 248 Kč 373 Kč 498 Kč
4. Údržba a periodické revize - - - 148 Kč / 1 klapka
5. Opravy a montážní práce (práce neuvedené v ceníku) - - - 175 Kč / 1 hodina
Pro základní kontrolu jako podklad pro uvedení do trvalého užívání platí ceny v položce 1 - 5. Bez DPH Bez DPH Bez DPH Bez DPH
Pro provozní periodické kontroly platí položky 2 - 5.        

Požární vodovody

Provádění kontrol požárních vodovodů a jejich příslušenství

 Služba  do 5 ks  6 - 10 ks 11 - 20 ks   nad 20 ks
 1. Informace a výpisky u vodohospodářské správy  64 Kč  73 Kč  85 Kč  98 Kč
 2. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele  89 Kč  115 Kč  140 Kč  179 Kč
 3. Kontrola příslušenství požárních vodovodů  102 Kč  179 Kč  255 Kč  357 Kč
 4. Kontrola stoupacího potrubí vnitřních vodovodů bez měření  -  -  -  38 Kč za jednu sekci
 5. Měření hydrodynamického tlaku v pož. hydrantech  -  -  -  70 Kč za jeden hydrant
 6. Hydraulické měření stoupacího potrubí nebo požárního vodovodu  -  -  -  306 Kč za jeden objekt
 7. Kontrola nezavodněných požár. vodovodů (suchovodů)  -  -  -  60 Kč za jeden objekt
 8. Kontrola čerpací stanice pro zvyšování tlaku  -  -  -  51 Kč za jeden objekt
 9. Vyhodnocení kontroly u odběratele a sepsání revizní zprávy  64 Kč  89 Kč  115 Kč  140 Kč
   Bez DPH  Bez DPH  Bez DPH  Bez DPH

Náhradní díly

 Druh HP Cena bez DPH 
 nárazníková armatura  155 Kč
 pojistný ventil  86 Kč
 tlaková patrona vodní PHP  150 Kč
 tlaková patrona práškový PHP  173 Kč
 pojistka nárazníkové armatury  9 Kč
 oddělovací fólie  20 Kč
 pojistka pákového ventilu  15 Kč
 označovací šťítek  5 Kč
 Druh HP  Cena bez DPH 
 typový štítek  15 Kč
 náplň prášek  50 Kč / 1 kg
 náplň voda (potaž)  30 Kč / 1 l
 stoupací trubice  50 Kč
 hadice s pistolí vodní PHP  250 Kč
 hadice s pistolí práškový PHP  280 Kč
 manometr Ebur  135 Kč
 pákový ventil  450 Kč
 Druh HP  Cena bez DPH 
tlaková hadice CO2-30 10 m 1400 Kč
 proudnice CO2 30 480 Kč
hadice s proudnicí CO2-6 350 Kč