Nabídka školení:

Školení vedoucích zaměstnanců z požární ochrany

Školení vedoucích zaměstnanců z bezpečnosti práce

Školení zaměstnanců - PO

Školení zaměstnanců - BOZP

Odborná příprava požárních hlídek

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Školení řidičů referentů

Školení obsluhy manipulačních vozíků