Eco-dry (náhrada vapex)

Eco-dry (náhrada vapex)
Cena:448 Kč (s DPH)
kusů

Popis

Popis produktu • výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního asfaltu • zvláště vhodná na vozovky • granule mají stabilní tvar i po nasycení • při opakovaném přejíždění neuvolní nasorbované kapaliny • chemicky netečná • rychle sorbuje • snadno lze zamést • jednoduchá manipulace • nízká prašnost • nízké pořizovací náklady • výborná náhrada za expandovaný vápenec • nehořlavá • odolává všem chemikáliím s výjimkou kyseliny fluorovodíkové