Ceník kontrol hasicích přístrojů

cena za opravu přístroje je celková cena všech úkonů provedených v dílně (tlaková zkouška, demontáž a montáž dílů, regenerace náplně).

Druh hasicího přístroje Cena kontroly (Kč) Oprava přístroje (Kč)
PG 1 kg (práškové) 18,- 158,-
PG 2 kg 18,- 158,-
PG 6 kg 18,- 328,-
W 10, 8 a 9 l (vodní) 18,- 142,-
S 1,5 a 2 kg (sněhové) 18,- 125,-
S 6 a 5 kg 18,- 200,-
Pojízdné HP Cena kontroly (Kč) Oprava přístroje (Kč)
S 1 x 30 kg 72,- 950,-
S 2 x 30 kg 132,- 1740,-
S 4 x 30 kg 173,- 3150,-
P 60 HK 160,- 1200,-
P 250 180,- 3200,-
Vyřazení a likvidace PHP Množství Oprava přístroje (Kč)
Nádoba + tlak. patrona 1 ks 50,-
Likvidace náplně PG 6 1 kg 15,-
Likvidace náplně W 10 1 l 5,-
Sepsání revizní zprávy do 35 ks 70,-
Cestovné 1 km 10,-

Ceník za provádění kontrol požárních klapek a jejich příslušenství

- do 5 ks 6 - 10 ks 11 - 20 ks nad 20 ks
1. Informace a výpisky z dokumentace 96,- 124,- 152,- 196,-
2. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele 134,- 184,- 259,- 354,-
3. Vyhodnocení kontroly u odběratele, zápis do záznamové knihy PPK 123,- 248,- 373,- 498,-
4. Údržba a periodické revize - - - 148,- / za jednu klapku
5. Opravy a montážní práce (práce neuvedené v ceníku) - - - 175,- Kč / hod

Pro základní kontrolu jako podklad pro uvedení do trvalého užívání platí ceny v položce 1 - 5.

Pro provozní periodické kontroly platí položky 2 - 5.

Ceník za provádění kontrol požárních vodovodů a jejich příslušenství

- do 5 ks 6 - 10 ks 11 - 20 ks nad 20 ks
1. Informace a výpisky u vodohospodářské správy 64,- 73,- 85,- 98,-
2. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele 89,- 115,- 140,- 179,-
3. Kontrola příslušenství požárních vodovodů 102,- 179,- 255,- 357,-
4. Kontrola stoupacího potrubí vnitřních vodovodů bez měření - - - 38,- za jednu sekci
5. Měření hydrodynamického tlaku v pož. hydrantech - - - 64,- za jeden hydrant
6. Hydraulické měření stoupacího potrubí nebo požárního vodovodu - - - 306,- za jeden objekt
7. Kontrola nezavodněných požár. vodovodů (suchovodů) - - - 51,- za jeden objekt
8. Kontrola čerpací stanice pro zvyšování tlaku - - - 51,- za jeden objekt
9. Vyhodnocení kontroly u odběratele a sepsání revizní zprávy 64,- 89,- 115,- 140,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.